LOGO_PurFil_2015.jpg


PurFil®´ mission er udvikling, produktion og markedsføring af innovative modulerede produktløsninger til isolering og forædling af organiske biprodukter fra landbrug og fødevareindustri. Vores produkter resulterer i en transformation af aktuelle omkostninger til fremadrettede indtægter ved produktion af CO2-neutrale biobrændsler - Dette samtidig med en kraftig reduktion i miljøbelastningen på atmosfære og vandmiljø.

left-splitpurrot.jpg
REDUCER AREAL-KRAVET MED 35% ELLER UDVID DIN BESÆTNING
PURROT® er efter vellykket EU-ETV-verificering af en prototype, nu klar til markedet.

Separationsmodullet har vist sig at være det mest effektive produkt på markedet for Flydende ”Bio Waste til Bio Fuel”!


Læs mere her

  • showcase-1purrot.jpg
  • PURROT® kan – ”uden brug af kemikalier”– forestå en mekanisk separation, som adskiller organisk tørstof og nærringsstoffer fra flydende ”affald”.

  • showcase-2puruf.jpg
  • PurFil®' keramiske UltraFilter-modul,
    PURUF® øger separationen yderligere. 90% af den rå gylles organiske tørstof (VS), organiske kvælstof (N-org.) og Total-Fosfor (TP) overføres til koncentraterne, der samlet kan have en tørstofprocent (%-TS) på over 30%

NYHEDER