Profil

PurFil® ApS (Purified Filtration) betyder Forædlende/Værdiskabende Filtrering.

Waste management - Fra Bio-Waste til Bio-Fuel

(Specielt gældende for Gylle-separation)

 • PurFil® blev etableret i 2012 af ceo MSc. agro. Anders Tange HD, og SDTI A/S.
 • PurFil®´ mission er udvikling, produktion og markedsføring af innovative modulerede produktløsninger til isolering og forædling af organiske biprodukter fra landbrug og fødevareindustri. Vores produkter resulterer i en transformation af aktuelle omkostninger til fremadrettede indtægter ved produktion af CO2- neutrale biobrændsler - Dette samtidig med en kraftig reduktion i miljøbelastning-en på atmosfære og vandmiljø.
 • Vores unikke produktprogram er moduleret (som LEGO-klodser), så kunden kan investere til aktuelt ønsket slutniveau/separations-grad.
 • Skulle fremtiden byde på skærpede krav/behov, så kan kunden blot tilkøbe og koble nye overbygningsmoduler på eksisterende.
 • PurFil® har siden 2012 arbejdet på udviklingen af et nyt grundmodul PURROT® i selskabets øvrige serie af moduler til brug for ”forædling” af flydende biprodukter, (Waste to Fuel). PURROT® -modulet er nu beskyttet Worldwide (PCT/DK2013/ 050077) ligesom andre nye moduler er under udvikling og patentanmeldt.
 • PURROT® er efter vellykket EU-ETV-verificering af en prototype, nu klar til markedet. Separationsmodullet har vist sig at være det mest effektive produkt på markedet for Flydende ”Bio Waste til Bio Fuel”!
PurFil®’ approach til Waste Management
 • Ingen kemikalier. Vores moduler (PURROT® og PURUF®) anvender ex. ikke kemiske (og miljøbelastende) additiver. Dette er unikt, og har ikke været muligt hos de aktuelle/tidligere udbydere af separationsudstyr, som har opnået tilnærmelsesvis samme separationsgrad som PurFil®.
 • Levetid/Holdbarhed. PurFil® anvender keramiske (Titanium Oxid) membraner i vores udviklede Ultra-Filtrerings-modul, PURUF®. Kun disse kan fungere flerårigt under den kraftige fysisk-kemiske belastning fra aggressivt spildevand som gylle.
 • Simplicitet. PurFil®´ produkter (overordnet rent mekaniske) er opbygget så enkelt og effektivt som muligt. Vi opnår lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og kunden kan forstå, hvad han køber!
 • Økologi. PurFil®´ separerede produkter (væske og kompost), er som de eneste i DK blevet akkrediteret til økologisk planteavl i både landbrug og gartneri.
 • Teknikken i de enkelte moduler. Se venligst beskrivelse af nye og eksisterende behandlingsmoduler under ”Produkter”.
 • Service. PurFil®´ forestår med sit service-netværk alle eftersyn og vedligeholdelse til en fast pris aftalt med kunden, så denne kan bruge tiden på sin primære drift.