PURUF®

PURUF® -modulet (PurFil®´ patent: PA 2008 00645)

1. Hvad er PURUF®

 • PURUF® -modulet er et Ultra-Filter, der er opbygget med keramiske membraner. Modulet viderebearbejder (separerer) normalt væskefraktionen (filtratet) fra PurFil®´ patenterede PURROT® -modul.
 • PURUF® har så små huller i membranerne, at resultatet bliver en væskefraktion (permeat), der foruden vand stort set kun indeholder Ammonium-kvælstof (NH4+-N) og Kalium (K+), mens.
 • Koncentratet (retentat) indeholder hovedparten af filtratets indhold af Fosfor og organiske tørstof (bl.a. organisk kvælstof bundet i proteiner).
 • Alt afhængigt af indløbets sammensætning, bruger PURUF® mellem 4 og 10 kW-timer strøm pr M3 gylle - Den bedste forseparering (ex. med PURROT®-modulet) giver det laveste elforbrug!
 • Filter-membranerne er, af vores samarbejdspartner, opbygget af meget slidstærke og syre-/baseresistente keramiske materialer: Dette er altid nødvendigt, når man behandler ex. gylle og ønsker en lang levetid.

PURUF1.pngPURUF2.png

Permeat (filtrat) og Retentat (koncentrat) fra PURUF®


2. Hvorfor en PURUF® til gylleseparation (flere dyr eller mindre jord)

 • PURUF® bruger ikke kemikalier til separationen – dvs. jorden tilføres ingen fremmedstoffer under udbringning af slutprodukterne!
 • Under 10% af den rå gyllens Fosfor (P), organisk-N (N-org.) og organisk-tørstof (VS) findes i permeaten, men den har fuld koncentration af Ammonium-N (NH4+-N) og Kalium (K+).
 • Filtratet udgør normalt 80-85 volumen-% af ex. rå gylle. Det kan udbringes som ”tynd” NK-gødning (der løber direkte ned i jorden som regnvand) eller videre-bearbejdes i PurFil®´ øvrige moduler til rent vand og Kvælstof-/Kali-koncentrat.
 • Koncentratet fra PURUF® kan blandes med tørstoffraktioner fra forudgående separationsprodukter, såsom gyllefibre fra PURROT® -modulet og (med et højt C/N-forhold) anvendes til ex. biogas.
 • Separationen kan reducere arealkravet med > 60% og
 • Transportomkostningerne reduceres samtidigt med > 75%.
 • Kontakt PurFil® ApS hvis du ønsker en test-kørsel på din bedrift!


puruf3.png

Cross-Flow-membraner coatet med meget slidstærke materialer til gylleseparation. Produceret af PurFil®´ membranpartner.