PURUF® -modulet er et Ultra-Filter, der er opbygget med keramiske membraner. Modulet viderebearbejder (separerer) normalt væskefraktionen (filtratet) fra PurFil®´ patenterede PURROT® -modul - Et modul der primært separerer flydende husdyrgødning/gylle, samt spildevand fra fødevareindustrien og rensningsanlæg.

PURUF® har så små huller i membranerne, at resultatet bliver en væskefraktion (permeat), der foruden vand stort set kun indeholder Ammonium-kvælstof (NH4+-N) og Kalium (K+).


Læs meget mere her