Hvorfor køre rundt med Vand?

Potentialet for Biogas fra gylle kommer fra forgasning af medie´ organiske stof (VS) = Bio-Fuel. Imidlertid er der kun 2-8% Bio-Fuel men 92-98 % værdiløst vand og mineraler i rå gylle! Den store inaktive vandmængde køres ex. til biogasfællesanlæg over store afstande (10 – 100 km): ”Hver vej”!!!

Opkoncentrering og volumenreduktion:
Tager man i stedet PurFil®´ nye mekaniske grundmodul, PURROT®, (det Vibrerende Rotorfilter med integreret Højtryksafvanding), i brug på husdyrbedriften, så kan man med et effektforbrug på < 2 kW-timer strøm pr. m3 gylle, reducere transporten med 75-95% mod at få godt 2/3 af gyllens organiske stof (VS) afsat til biogasanlægget som tør eller tyktflydende Bio-Fuel.


Læs meget mere her