Nyheder

Hvorfor køre rundt med Vand? Potentialet for Biogas fra gylle kommer fra forgasning af medie´ organiske stof (VS) = Bio-Fuel.
Ét selvrensende vibrerende Rotorfilter integreret med en højtryksafvander. PURROT® kan – ”uden brug af kemikalier”– forestå en mekanisk separation, som adskiller organisk tørstof og nærringsstoffer fra flydende ”affald”
PURUF®-modulet er et Ultra-Filter, der er opbygget med keramiske membraner. Modulet viderebearbejder normalt væskefraktionen fra PURROT®-modulet